1.1 İzmit Miras Avukatı

i̇zmit avukat , kocaeli avukat ,i̇zmit miras avukatı,kocaeli miras avukatı

1.1 İzmit Miras Avukatı

1.1 İzmit Miras Avukatı 1000 694 admin

MİRAS PAYLAŞIMI NASIL YAPILR ?

İzmit Miras Avukatı olarak hazırlamış olduğumuz içeriği okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz

Kocaeli Miras Avukatı olarak her türlü anlaşmazlığı çözmekte iddialıyız. Miras paylaşımı, ölmüş kişi tarafından bırakılan mal varlığının miras bırakanın mirasçıları arasında paylaştırılmasıdır.

Miras paylaşımının doğru ve hakkaniyetli bir şekilde yapılabilmesi için öncelikle kimlerin mirasçı olduğu, mirasçıların miras payı oranları ve miras hakları doğru bir şekilde tespit edilmelidir.

Miras hukukunda iki türlü mirasçı vardır. Bunlar yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılardır. Bu yazımızda hukuki olarak yasal mirasçıları inceleyeceğiz.

Miras paylaşımı, ölmüş kişinin bıraktığı mirasın, mirasçılar arasında paylaştırılmasıdır.
Miras paylaşımının doğru yapılması için 3 şey çok önemlidir.
1- Mirasçıların kimler olduğu
2- Mirasçıların miras payı oranları
3- Miras bırakanın mal varlığının tespiti
Bu yazımız içeriğinde İzmit miras avukatı olarak miras davalarının titizlikle en doğru ve hızlı şekilde sonuçlanması için önemli olan hususlar ele alınacaktır.
1- Yasal Mirasçılar Kimdir ?
Yasal mirasçılar, kan hısımları(anne,baba,kardeş vs), evlatlık(yasal), altsoy(oğlu, kızı, torunu) ve sağ kalan eştir.
Hukukumuzda yasal mirasçılar derece sistemine göre, bir diğer adıyla zümre esasına göre belirlenir. Bu derece sistemi üç dereceden oluşur.
Miras paylaşımında yasal mirasçı olabilmek için bu üç dereceden birinde yer almak gerekir. Derece sistemine göre mirasçılar aşağıdaki şekilde belirlenir;

– Miras bırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyu, yani çocukları ve torunlarıdır. Eğer çocuklardan biri ölmüşse onun yerini ölen çocuğun kendi altsoyu alır. Yani miras bırakanın torunu bu halde mirasçı olur.
– İkinci derece mirasçılar ise miras bırakanın anne ve babası, kardeşleri ve yeğenlerinden oluşur. Miras bırakanın hiç altsoyu yoksa, anne ve babası mirasçı olur. Miras bırakandan önce ölmüş olan ana ve babanın yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.
Yani miras bırakanın kardeşleri halefiyet ilkesi gereği onların yerini alır. Ancak kardeşlerden biri ölmüşse bu defa onun altsoyu, yani miras bırakanın yeğenleri mirasçı olur. Bir tarafta hiç mirasçı bulunmadığı takdirde, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır.
– Üçüncü derece mirasçılar ise miras bırakanın büyükanne ve büyükbabasıdır. Altsoyu, anne ve babası ve onların altsoyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları, büyükanne ve büyükbabalarıdır. Bunlar, eşit olarak mirasçıdırlar. Eğer üçüncü derecede de hiç mirasçı kalmamışsa ve sağ kalan eş de yoksa miras devlet hazinesine geçer.

Bir derecede mirasçı varsa, sonra gelen derecede yer alan kişiler mirasçı olamazlar. Dolayısıyla eğer birinci derecede hiç yasal mirasçı yoksa, miras ikinci derecedeki mirasçılara, ikinci derecede de hiç mirasçı yoksa üçüncü derecedeki mirasçılara geçer. Bununla birlikte sağ kalan eş de bu kimselerle birlikte mirasçı olur.
Yani sağ kalan eş, tüm dereceden mirasçılar ile birlikte mirastan pay alabilmektedir. Sağ kalan eş sadece miras sebebiyle değil ölüm sebebiyle veliliğin de sona ermesi sonucu edinilmiş mallara katılma rejimi sebebiyle de hak sahibi olur.

Sağ kalan eş böylece hem ölen eşin yasal mirasçısı olur, hem de edinilmiş mallara katılma rejimine göre evlilik birliğinin devamı süresince elde edilen malvarlıklarının yarısı üzerinde de hak sahibi olur.

Bu nedenle miras bırakanın malvarlığı, yani terekesi paylaştırılmadan önce eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi yapılarak sağ kalan eşin katılma alacağı ve varsa diğer hak ve alacakları tespit edilerek paylaştırma dışına çıkarılmalı ve kalan malvarlığı değerleri yasal mirasçılar arasına paylaştırılmalıdır. Kocaeli Miras Avukatı olarak her türlü soruyu bize sorabilirsiniz.
MİRAS PAYI NEDİR?
Miras payı oranları, miras bırakanın eşinin sağ olup olmamasına göre değişmektedir. Sağ kalan eş herhangi bir derece mirasçısı değildir. Hangi derecenin mirasçılık hakkı var ise, sağ kalan eş de o zümreyle birlikte mirasçı olur.
Miras bırakanın sağ kalan eşi varsa, miras payı eşin birlikte mirasçı olacağı dereceye göre değişmektedir. Buna göre;
– Sağ kalan eş, miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa mirasın 1/4’ünü alır, kalan 3/4’ünü ise miras bırakanın altsoyu yani çocukları alır ve eşit olarak paylaşır.
– Sağ kalan eş, miras bırakanın anne ve babasıyla birlikte mirasçı olursa mirasın 2/4‘ünü alır, kalan 2/4’ünü ise anne ve baba eşit olarak paylaşır.
– Sağ kalan eş, miras bırakanın büyükanne ve büyükbabasıyla birlikte mirasçı olursa mirasın 3/4’ünü alır, kalan mirası büyükanne ve büyükbaba alır ve eşit olarak paylaşır.
Öncelikle belirtmek gerekir ki miras bırakanın sağ kalan eşinin, mirasçı olabilmesi için miras bırakanın ölümü tarihinde halen onunla resmi nikâhlı olarak evli olması ve mirastan çıkartılmamış olması gerekir. Ancak Yargıtay kararlarında olayın durumuna göre değişmekle birlikte imam nikahlı eşin de mirasçı olduğuna ilişkin kararlar verilmiştir. Boşanmış eşler birbirlerine mirasçı olamazlar ve miras hakkı talep edemezler.

Ancak boşanma davası devam ederken eşlerden birinin ölmesi halinde, sağ kalan eş yine de mirasçı olur. Zira ölümle birlikte esasen boşanma davası da konusuz kalır. Ancak miras bırakanın mirasçıları boşanma davasına devam ederek, sağ kalan eşin boşanmada kusurunu ispatlayabilirlerse, sağ kalan eşin mirasçı olma hakkını engelleyebilirler.
Bu durumlar dışında eşlerden biri öldüğünde, sağ kalan eş doğrudan mirasçı sıfatını kazanır ve yukarıda ayrıntılı olarak izah ettiğimiz üzere birlikte mirasçı olduğu dereceye göre belirlenecek pay oranında miras hakkına sahip olur.

Bununla birlikte evlilik birliğinin ölümle sona ermesi halinde eşler arasındaki yasal mal rejimi de sonra erer. Sağ kalan eş böylece hem ölen eşin yasal mirasçısı olur, hem de edinilmiş mallara katılma rejimine göre evlilik birliğinin devamı süresince elde edilen malvarlıklarının yarısı üzerinde de hak sahibi olur. Bu nedenle miras bırakanın malvarlığı, yani terekesi paylaştırılmadan önce eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi yapılarak sağ kalan eşin katılma alacağı ve varsa diğer hak ve alacakları tespit edilerek paylaştırma dışına çıkarılmalı ve kalan malvarlığı değerleri yasal mirasçılar arasına paylaştırılmalıdır. Kocaeli Miras Avukatı olarak danışmanlık verebiliriz.

Miras Avukatı, İzmit Miras Avukatı, Kocaeli Miras Avukatı , İzmit Avukat, Kocaeli Avukat

Daha detaylı bilgi almak için iletişim kanallarımızı kullanarak ulaşabilirsiniz.
Görüşme Randevusu Almak İçin
Yol Tarifi Al

KOCAELİ MİRAS AVUKATI | MİRAS AVUKATI PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR ?

Telefon

+90 531 305 47 49

E-mail

info@coskunozhukuk.com

© 2018 All rights reserved Movedo Theme. We do move your World.
Bizi Arayın !