1.6 KAPORA Nedir, İade edilir mi, kapora nasıl geri alınır ?

1.6 KAPORA Nedir, İade edilir mi, kapora nasıl geri alınır ?

1.6 KAPORA Nedir, İade edilir mi, kapora nasıl geri alınır ? 150 150 admin

KAPORA Nedir, İade edilir mi, kapora nasıl geri alınır ?

  1. Bağlanma Parası Nedir ?

Buna göre Borçlar Kanunu 177. Maddesine göre ; “Bağlanma parası” şu şekilde düzenlenmiştir.

“Sözleşme yapılırken bir kimsenin vermiş olduğu bir miktar para, cayma parası olarak değil sözleşmenin yapıldığına kanıt olarak verilmiş sayılır.

Aksine sözleşme veya yerel âdet olmadıkça, bağlanma parası esas alacaktan düşülür.”

Buna göre; sözleşmenin kurulduğunun kanıtı olarak ödenen ve kısmi ifa niteliğinde sayılan, asıl borçtan mahsup edileceği düzenlenen bir nevi teminat olarak verilen bir miktar paraya bağlanma parası denir.

Sözleşmenin ifa edilememesi durumunda bağlanma parasının kural olarak iade edilmesi gerekmektedir. Kaparo ödemenizin iade edilip edilmeyeceğinin tespiti ancak uzman bir avukat tarafından yapılabilir olup Kapora Avukat olarak bize ulaşabilirsiniz.

kapora nasıl geri alınır

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2016/23841 K. 2019/6082 13.5.2019 tarihli kararı ile ;  “Taraflar arasında davacının ıslak imzasının taşıyan bir sözleşme bulunmamaktadır. Davalı şirketin iş takımı üyesi hesabına para yatırılarak dijital ortamda sisteme üye yapıldığı anlaşılmaktadır. Davalı hesabına yatırılan paranın kural olarak pey akçesi olduğu, cayma akçesi olarak verildiğinin davalı tarafından ispatı gerektiği açıktır. Davacının ödediği paranın açıkça cayma tazminatı olduğu kanıtlanmamıştır. Akit feshedildiğine göre pey akçesinin iadesi gerekir. Davacının imzası bulunmayan genel ticari şartname davacıyı bağlamaz. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir”

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2016/18662 K. 2018/5321 16.5.2018 tarihli kararı ile  “Somut olayda; taraflar arasında şifahi olarak gayrimenkul alım satım sözleşmesinin yapıldığı, sözleşme gereği 20.000,00 TL nin banka aracılığı ile kapora olarak ödendiği anlaşılmaktadır. Buna göre, davaya konu sözleşme, taşınmaz satışına ilişkin olup, geçerlilik şartı olan resmi şekilde düzenlenmediği için geçersizdir. Sözleşme geçersiz olduğu için bu sözleşmede yer alan kaporaya ilişkin hükümler de aynı şekilde geçersizdir. O halde; mahkemece, taraflar arasında gerçekleşen geçersiz taşınmaz satışı sözleşmesi nedeniyle davacı tarafından davalıya 20.000,00 TL ödendiği ve geçersiz sözleşmelerde herkesin aldığını iade etmekle yükümlü olduğu belirlenmekle; davalı tarafından yapılan itirazın iptaline karar verilmesi gerekirken, aksi düşüncelerle davanın reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.” 

  • Cayma Parası Nedir?

Borçlar Kanunu 178. Maddede düzenlenmiştir.

“Cayma parası kararlaştırılmışsa, taraflardan her biri sözleşmeden caymaya yetkili sayılır; bu durumda parayı vermiş olan cayarsa verdiğini bırakır; almış olan cayarsa aldığının iki katını geri verir.

Kapora cayma parası niteliğinde verilmişse, ani edimli sözleşmelerde asli edimlerin ifasından önce, sürekli edimli sözleşmelerde ise herhangi bir zaman dilimi içerisinde sözleşmeden dönülmesi halinde kural olarak iade söz konusu olmaz.”

Taraflar arasındaki sözleşmede açıkça cayma parası olduğu düzenlenmesine gerek yoktur. Cayma parası olduğunun anlaşılması yeterlidir. Bunun tespitinin alanında uzman bir avukat tarafından yapılması önemlidir. BU bakımından İzmit Avukat olarak tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Gerek ticari sözleşmelerde gerek taşınmaz alım satım sözleşmelerinde gerek kira sözleşmelerinde verilen kaporanın iade edilip edilmeyeceği konusunda alanında uzman avukattan bilgi almak için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Kapora nasıl geri alınır hakkında Daha detaylı bilgi almak için iletişim kanallarımızı kullanarak ulaşabilirsiniz.
Kapora Avukat Görüşme Randevusu Almak İçin
Yol Tarifi Al

KAPARO Nedir, İade edilir mi, kapora nasıl geri alınır ?

Telefon

+90 531 305 47 49

E-mail

info@coskunozhukuk.com

© 2018 All rights reserved Movedo Theme. We do move your World.
Bizi Arayın !