1.4 Evlenmeyle Vatandaşlık

1.4 Evlenmeyle Vatandaşlık

1.4 Evlenmeyle Vatandaşlık 1000 533 admin

Evlenmeyle Vatandaşlık

Ülkemizde yer alan kanunlara göre vatandaşlık doğumla ve sonradan kazanılabilmektedir. Buna göre durumunuzun değerlendirilip vatandaşlık başvurusunun nasıl yapılacağı, hangi belgelerin toplanması gerektiği, başvurunun nereye yapılacağı gibi konularda özellikle vatandaşlık ve yabancılar hukuku konusunda müvekkillerimize ve danışanlarımıza COŞKUNÖZ HUKUK olarak Kocaeli Avukat İzmit Avukat olarak hizmet vermekteyiz. Kocaeli avukat izmit avukat güvenilir avukat vatandaşlık hukuku avukat

EVLENME YOLU İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMA

Bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir.

 • Başvuru sahibi ve eşinin;
 • Aile birliği içinde yaşaması,
 • Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmaması,
 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması gerekmektedir.

Evlenmeyle Vatandaşlık Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde aile birliği içinde yaşama şart aranmaz.

Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

Evlenme yoluyla vatandaşlık başvurusu yapacakların hazırlayacağı belgeler;

 • İsteği belirten Vat-6 form dilekçe
 • Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
 • Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge.
 • Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyor ise en son tarihli ikamet tezkeresi.
 • Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor ise onaylı bir örneği.
 • Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı ve eşi, komisyon tarafından ayrı ayrı ve birlikte mülakata tabi tutulmak suretiyle evliliğin gerçek bir evlilik ya da Türk vatandaşlığını kazanmak amacıyla yapılmış bir evlilik olup olmadığı Evlenmeyle Vatandaşlık komisyon tarafından araştırılır.

Mülakat sonucunda oluşan kanaat evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin mülakat formuna yazılır. İl müdürlüğünce dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir.

Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılmasında yurt dışından da vatandaşlık başvurusu yapılabilir.

Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanan kişi, evliliğinin butlanına karar verilmesi halinde Türk vatandaşlığını kaybeder. Ancak, Evlenmeyle Vatandaşlık Türk vatandaşlığını kazanan yabancı, Bakanlıkça yapılacak inceleme sonucunda evlenmede iyi niyetli olduğunun tespiti durumunda Türk vatandaşlığını muhafaza eder.

Butlanına karar verilmiş evlenmeden olan çocuk ise ana ve babalarının evlenmede iyi niyetli olup olmadıklarına bakılmaksızın Türk vatandaşlığını muhafaza eder.

Evlenme yolu ile Türk Vatandaşlığının kazanılması için yapılacak tüm işlemler ve gerekli belgelerin toplanması İç İşleri Bakanlığında gerekli başvuruların yapılması gibi işlemler ve Türk Vatandaşlığının kazanılması vatandaşlık hukuku alanındaki tüm işlemler için COŞKUNÖZ HUKUK olarak danışanlarımıza ve müvekkillerimize destek vermekteyiz.

Daha detaylı bilgi almak için iletişim kanallarımızı kullanarak ulaşmak için tıklayınız.
Evlenmeyle Vatandaşlık Görüşme Randevusu Almak İçin Tıklayınız.
Google Harita
İzmit avukat Kocaeli avukat evlenme yolu ile türk vatandaşlığı vatandaşlık kazanma avukat

Telefon

+90 531 305 47 49

E-mail

info@coskunozhukuk.com

© 2018 All rights reserved Movedo Theme. We do move your World.
Bizi Arayın !