İZMİT AVUKAT

İZMİT AVUKAT

DEĞER KAYBI İZMİT AVUKAT DEĞER KAYBI KOCAELİ AVUKAT

DEĞER KAYBI İZMİT AVUKAT DEĞER KAYBI KOCAELİ AVUKAT 150 150 admin

DEĞER KAYBI DAVASI NEDİR? DEĞER KAYBI NASIL HESAPLANIR? NASIL BAŞVURULUR ?

DEĞER KAYBI; aracın geçirmiş olduğu kaza sonucu piyasa fiyatının düşmesidir. Meydana gelen kazadan dolayı onarım tadilat ve parça değişimi geçiren aracınızın piyasa fiyatının düşeceği muhakkaktır. Anılan fiyat düşüşü aracın değer kaybıdır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1409. maddesine göre; trafik kazası sonrasında değer kaybı oluşması halinde kusurlu olan taraf trafik sigortası,  kaza dolayısıyla meydana gelen hasarı ve değer kaybını tazmin etmekle yükümlüdür.

Ancak araçta meydana gelen her onarım değer kaybına sebebiyet vermemektedir. Bu sebeple değer kaybı davanızın uzman avukat tarafından takip edilmesi hak kaybı yaşamamak için önemlidir.

Değer Kaybı talep edebilmek için aşağıdaki şartların sağlanmış olması gerekir.


1- Kaza tamamen sizin kusurunuzla gerçekleşmemeli (% 100 kusurlu olmamalısınız),
2- Aracınızın yaşı 36’dan fazla olmamalı,
3- Aracınız hurdaya çıkarılmış olmamalı,

4- Kaza tarihinden itibaren 2 yıl geçmemiş olması ve herhalde 10 yıl içinde dava açılması gerekir.

Araç değer kaybı hesabının nasıl yapıldığı hangi hususların dikkate alındığı konusunda bilgi almak için Kocaeli değer kaybı avukatı olarak bize ulaşabilirsiniz.

i̇zmit işçi avukatı

1.2 İzmit İşçi Avukatı

1.2 İzmit İşçi Avukatı 640 334 admin

İzmit İşçi Avukatı İşe İade davası nedir?

İşe iade hakkından yararlanabilmek için gereken şartlar nelerdir?

İşe iade hükümlerinden yararlanılabilmesi için; söz konusu işyerinde en az “30” işçi çalıştırılıyor olması ve iş sözleşmesi feshedilen işçinin ilgili işverene bağlı çalışma süresinin en az “6” ay olması gerekmektedir. İş sözleşmesini feshetmek isteyen işveren; feshi yazılı olarak bildirmek, feshin gerekçesini açıkça belirtmek, feshe bağlı olarak ortaya çıkan tüm hakları fesih tarihinde işçiye ödemekle yükümlüdür. İş sözleşmesinin neden belirtilmeksizin feshi veya belirtilen nedenin geçerli olmadığı iddiasında bulunulması durumunda, feshin geçersizliği ve işe iade talebinde bulunulabilmektedir. Fesih tarihinden itibaren 1 ay içinde İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca arabulucuya başvurulması gerekmektedir.

İşe iade davalarında haklarınızı savunmak için COŞKUNÖZ HUKUK olarak İzmit Kocaeli de avukatlık hizmeti vermekteyiz.

read more
i̇zmit vatandaşlık avukatı, kocaeli vatandaşlık avukatı

1.3 İzmit Vatandaşlık Avukatı

1.3 İzmit Vatandaşlık Avukatı 1200 800 admin

İzmit Vatandaşlık Avukatı | Nasıl Türk Vatandaşlığı Alabilirim?
Kocaeli Vatandaşlık Avukatı | Nasıl Türk Vatandaşlığı Kazanabilirim?

YABANCI YATIRIMCININ TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMASI

Halk arasında Gayrimenkul ile Türk Vatandaşlığı kazanma, 250.000 Dolar ile Türk Vatandaşlığı Kazanma , Ev satın alarak Türk Vatandaşlığı kazanma olarak bilinen ancak ülkelerin ekonomik canlılığı sürdürebilmek ve finansal kaynakları kendilerine çekmek için yabancıların yatırım yapılması şartına bağlı olarak yabancılara vatandaşlık verilmesidir.

read more

1.4 Evlenmeyle Vatandaşlık

1.4 Evlenmeyle Vatandaşlık 1000 533 admin

Evlenmeyle Vatandaşlık

Ülkemizde yer alan kanunlara göre vatandaşlık doğumla ve sonradan kazanılabilmektedir. Buna göre durumunuzun değerlendirilip vatandaşlık başvurusunun nasıl yapılacağı, hangi belgelerin toplanması gerektiği, başvurunun nereye yapılacağı gibi konularda özellikle vatandaşlık ve yabancılar hukuku konusunda müvekkillerimize ve danışanlarımıza COŞKUNÖZ HUKUK olarak Kocaeli Avukat İzmit Avukat olarak hizmet vermekteyiz. Kocaeli avukat izmit avukat güvenilir avukat vatandaşlık hukuku avukat

EVLENME YOLU İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMA

Bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir.

 • Başvuru sahibi ve eşinin;
 • Aile birliği içinde yaşaması,
 • Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmaması,
 • Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması gerekmektedir.

Evlenmeyle Vatandaşlık Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde aile birliği içinde yaşama şart aranmaz.

Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

Evlenme yoluyla vatandaşlık başvurusu yapacakların hazırlayacağı belgeler;

 • İsteği belirten Vat-6 form dilekçe
 • Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
 • Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge.
 • Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyor ise en son tarihli ikamet tezkeresi.
 • Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor ise onaylı bir örneği.
 • Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz.

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı ve eşi, komisyon tarafından ayrı ayrı ve birlikte mülakata tabi tutulmak suretiyle evliliğin gerçek bir evlilik ya da Türk vatandaşlığını kazanmak amacıyla yapılmış bir evlilik olup olmadığı Evlenmeyle Vatandaşlık komisyon tarafından araştırılır.

Mülakat sonucunda oluşan kanaat evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin mülakat formuna yazılır. İl müdürlüğünce dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir.

Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılmasında yurt dışından da vatandaşlık başvurusu yapılabilir.

Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanan kişi, evliliğinin butlanına karar verilmesi halinde Türk vatandaşlığını kaybeder. Ancak, Evlenmeyle Vatandaşlık Türk vatandaşlığını kazanan yabancı, Bakanlıkça yapılacak inceleme sonucunda evlenmede iyi niyetli olduğunun tespiti durumunda Türk vatandaşlığını muhafaza eder.

Butlanına karar verilmiş evlenmeden olan çocuk ise ana ve babalarının evlenmede iyi niyetli olup olmadıklarına bakılmaksızın Türk vatandaşlığını muhafaza eder.

Evlenme yolu ile Türk Vatandaşlığının kazanılması için yapılacak tüm işlemler ve gerekli belgelerin toplanması İç İşleri Bakanlığında gerekli başvuruların yapılması gibi işlemler ve Türk Vatandaşlığının kazanılması vatandaşlık hukuku alanındaki tüm işlemler için COŞKUNÖZ HUKUK olarak danışanlarımıza ve müvekkillerimize destek vermekteyiz.

Daha detaylı bilgi almak için iletişim kanallarımızı kullanarak ulaşmak için tıklayınız.
Evlenmeyle Vatandaşlık Görüşme Randevusu Almak İçin Tıklayınız.
Google Harita
İzmit avukat Kocaeli avukat evlenme yolu ile türk vatandaşlığı vatandaşlık kazanma avukat

1.5 İzmit İşçi Alacağı Avukatı

1.5 İzmit İşçi Alacağı Avukatı 792 300 admin


İzmit İşçi Alacağı Avukatı
Kocaeli İşçi Alacağı Avukatı

İhbar tazminatı Nedir, Nasıl Alınır ?

4857 sayılı İş Kanununun 17’nci maddesi gereği iş sözleşmesini feshetmek isteyen taraf; feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlüdür.

İş sözleşmeleri;

 • İşi altı aydan az sürmüş işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
 • İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
 • İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
 • İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır.

İş sözleşmesini belirlenen bildirim sürelerine uymaksızın fesheden taraf, söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak diğer tarafa ödemek durumundadır. Bildirim süreleri bölünemez, kısmen uygulanamaz. Böylesi bir uygulama halinde, tüm bildirim süresi esas alınarak ihbar tazminatı ödenmesi gerekecektir.

 İşçinin ihbar tazminatına hak kazanmasının esasları nelerdir?

İş Kanunu uyarınca iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Buna göre ; 6 aya kadar süren çalışmalarda 2 hafta, 6 aydan 1,5 yıla kadar süren çalışmalarda 4 hafta, 1,5 yıldan 3 yıla kadar süren çalışmalarda 6 hafta, 3 yıldan uzun süren çalışmalarda 8 hafta bildirim süresi uygulanmaktadır. İş sözleşmesini bildirim süresi vermeksizin fesheden işveren, bu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak ödemekle yükümlüdür.

İşveren işçiyi ihbar süresine uymaksızın, yani önceden haber vermeksizin işten çıkardığında işçi ihbar tazminatı hak eder mi ?

İşverenin işçiyi işten çıkarması eğer haklı nedenlerden birine dayanmıyor ise, işçiye bildirim süresine ilişkin ücret tutarı kadar tazminat ödemek zorundadır.

İşçi önceden haber vermeksizin işten ayrılırsa işveren işçiden ihbar tazminatı talep edebilir mi?

Eğer işçinin işten ayrılması haklı bir nedene dayanmıyor ise, işverenin de işçiden ihbar süresine ilişkin ücret tutarında tazminatı talep etmesi yasal olarak mümkündür.

İhbar tazminatınızın alınması için COŞKUNÖZ HUKUK bürosu olarak hizmetimizden yararlanmak için bizlerler iletişime geçiniz.

İzmit İşçi Alacağı Avukatı
Kocaeli İşçi Alacağı Avukatı


Daha detaylı bilgi almak için iletişim kanallarımızı kullanarak ulaşmak için tıklayınız.
İzmit İşçi Alacağı Avukat Görüşme Randevusu Almak İçin Tıklayınız.
Google Harita

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku 2560 1707 admin

İnşaat sektöründe karşılaşılması muhtemel;

 • Müteahhit firmaların sözleşme şartlarını yerine getirmemesi,
 • Taşınır ya da taşınmaz mallarla ilgili ipotek durumları,
 • Kira sözleşmelerinden doğan anlaşmazlıklar,
 • Kat mülkiyetinde meydana gelen anlaşmazlıklar,
 • Tapu iptal ve tescil işlemleri,
 • Mülkiyet üzerinde ortaklığın giderilmesi işlemleri.

Gibi genel itibariyle bu şekilde sıralanabilecek uyuşmazlıklarda vekillik yapmaktayız.

Bununla birlikte ;Kamu ihaleleri ve özel ihaleler , inşaat sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, ortaklık anlaşmaları, alt yüklenicilik sözleşmeleri, proje yönetimi anlaşmaları, işletme yönetimi anlaşmaları, sözleşme yönetimi, gibi süreçlerin yönetilmesinde hizmet vermekteyiz.

İzmit Avukat, Kocaeli Avukat, Tapu Avukatı, İnşaat Hukuku, İnşaat Avukatı,

https://izmitavukat.business.site/

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku 650 344 admin

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve işbu Kanuna istinaden çıkarılan Yönetmelikler, yapılan düzenlemeler ışığında ülkemiz açısından yeni bir hukuk dalı olan ve uzmanlık gerektiren Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ile verdiğimiz hizmetler ;

 • İlgili veri sorumlusu olan gerçek ve tüzel kişilerin iş ve eylemlerinin Kanun’a uyumlu hale getirilmesi,
 • Bu hususta uyum süreçlerinin oluşturulması ve işletilmesi,
 • Yine bu hususta gerekli bilgilendirmelerinin ve eğitimlerin verilmesi, sunum ve seminerlerin yapılması,
 • Kişisel veri işleme envanterinin çıkarılması,
 • Kanun’a istinaden düzenlenmesi gereken Politikaların düzenlenmesi,
 • VERBİS’e kayıt işlemlerinin yapılması ve yürütülmesi,
 • Kanun’un getirdiği birtakım yükümlülükler çerçevesinde sözleşmelerin mevzuata uygun hale getirilmesi,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kurumu (‘’KVKK’’) tarafından verilen Kurul kararlarının takibi ve güncel gelişmelerin takibi,
 • kişisel verisi işlenen ilgili kişiler bakımından ve/veya veri sorumlusu adına da idari, hukuki ve cezai başvurularda bulunma ve bu başvurulara ilişkin yasal süreçlerin takibi,
 • idari merciler nezdinde yürütülen hukuki ve cezai prosedürlerin takibi hakkında müvekkillerine hukuki destek

İzmit Avukat, Kocaeli Avukat

Kentsel Dönüşüm Hukuku

Kentsel Dönüşüm Hukuku 150 150 admin

Toplumda Kentsel Dönüşüm kanunu olarak bilinen, gerçek ismi ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun ve bu kanunun uygulama yönetmeliği kapsamında vermiş olduğumuz hizmetlerdir.

Kocaeli İzmit büyük bir kentsel dönüşüm alanı olup bu alanda aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz.

 • Riskli yapı tespiti başvuru işlemleri
 • Riskli yapı tespitine karşı itiraz işlemleri
 • Riskli yapı tespiti sonrası kira yardımı başvuru işlemleri
 • Riskli yapı tespiti sonrası belediyeye başvuru işlemleri
 • Riskli yapı tespiti sonrası uygulama toplantısı çağrı işlemleri
 • Uygulama toplantısının düzenlenmesi ve toplantı kararlarının alınması
 • Uygulama toplantısında 2/3 çoğunlukla alınan karara katılmayanlara ihtar gönderilmesi
 • 2/3 çoğunlukla alınan karara katılmayanların arsa paylarının satışı için başvuru işlemleri
 • Satış işlemine karşı tespit, itiraz ve yürütmeyi durdurma talepli iptal davalarının açılması,
 • Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’de ki kentsel dönüşüm süreçleri,
 • kentsel dönüşümün uygulanacağı alanın seçilmesi,
 • inşaat faaliyetlerinin hukuki uyuşmazlık çıkmaksızın yürütülmesi,
 • arsa malikleri ile inşaat şirketleri arasında akdedilecek sözleşmelerin hazırlanması ve takibi,
 • kentsel dönüşüm neticesinde inşa edilen yapıların teslimi ve teslim sonrası çıkan hukuki ihtilafların takibi

İzmit Avukat, Kocaeli Avukat

Mülteci Vatandaşlık Hukuku

Mülteci Vatandaşlık Hukuku 150 150 admin

Yabancı ülke vatandaşlarının Çalışma İzinlerinin alınması, Oturma izni prodesürlerinin takip edilmesi, Türk Vatandaşlığına ilişkin başvuru ve takip işlemlerinin yapılması başta olmak üzere yabancılık unsuru taşıyan her konuda hukuki danışmanlık hizmeti veren ofisimizin hizmet verdiği alanlar başlıca şu şekildedir;

         Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izin, oturma izin uzatım başvurularının yapılması,  takibi ve sonuçlandırılması,

 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa tabii tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dahil olmak üzere, Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını iktisap etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığından yetkili makam kararıyla çıkmak isteyen şahısların başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • Yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal edinmesi başta olmak üzere, Gayrimenkul Hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi, Miras Hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Türkiye’de iltica, geçici koruma, ikincil koruma, şartlı mülteci ve mülteci statülerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi, (Mültecilerin hukuki statüsüne ilişkin 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi’ni coğrafi sınırlama şartıyla kabul eden ülkemizde iltica konusunda ülkemizde tek yönlü bir uygulama bulunmamaktadır. Bu sınırlama gereğince Türkiye yalnızca Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerden gelen iltica taleplerini kabul etmektedir. Avrupa Konseyi dışındaki ülkelerden gelen iltica taleplerine ilişkin olarak ise; bu kimselere Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) aracılığıyla kabul edilecekleri ülkeye yerleşinceye kadar geçici ikamet izni vermektedir).

İzmit Avukat, Kocaeli Avukat

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku 900 446 admin

Sözleşmeler hukuku; iki ya da daha fazla kişi veya grup arasında yapılan anlaşmalar bütününü korumak adına düzenlenmiş olan bir hukuk alanıdır.

Bunlardan bazıları:

 • Satış Sözleşmesi,
 • Mal Değişim Sözleşmesi,
 • Kira Sözleşmesi,
 • Adi Ortaklık Sözleşmesi,
 • Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmesi,
 • Evlat Edinme Sözleşmesi,
 • Evlilik (Mal Rejimi) Sözleşmeleri,
 • Faktoring Sözleşmesi,
 • Leasing Sözleşmesi,
 • Garanti Sözleşmesi,
 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi,
 • İbra Sözleşmesi,
 • Miras Sözleşmesi,
 • Yetki Sözleşmesi,
 • Tahkim Sözleşmesi,
 • Gizlilik Sözleşmesi,
 • Rekabet Yasağı Sözleşmesi,

Sözleşme içeriğinden doğan anlaşmazlıklarda ya da sözleşmeye aykırı durumlarda ise hak kaybına uğramadan hukuki hizmet vermekteyiz.

İzmit Avukat, Kocaeli Avukat

Spor ve Futbolcu Hukuku

Spor ve Futbolcu Hukuku 150 150 admin

Uzmanlık gerektiren bir alan olan spor hukuku alanında hem sporcuların hem de spor kulüplerinin haklarını korumak için danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bu anlamda ;

 • Sporcuların, kulüplerden olan hak ve alacaklarının tahsili için dava açılması ve hukuki sürecin takibi,
 • Talimatlara aykırı olarak verilen hak mahrumiyeti cezaların iptali için gerekli hukuki sürecin yürütülmesi,
 • Kulüplere spor hukuku alanında, hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Profesyonel sporcular, Teknik Adamlar, Kulüpler ve Federasyonlar ile Bağlı birlikler arasındaki ilişkilerin yürütülmesi için spor hukuku çalışma alanları ile hukuki destek verilmesi,
 • Profesyonel sporcu ve oyuncu sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Sponsorluk sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Turnuva organizasyon sözleşmeleri ve Menajerlik sözleşmelerinin hazırlanması,
 • PFDK ve AFDK savunmalarının hazırlanması ve hukuki sürecin takibi,
 • Spor Federasyonları ve Konfederasyonlar önünde görülmekte olan her türlü uyuşmazlık, alacak, disiplin uygulamaları, spor hukuku cezaları olan; adli ve idari para cezaları, hak mahrumiyeti, men ve hapis cezaları, sporda doping inceleme ve sonuçları ve benzeri konularda ilgili federasyonlar, idari ve adli yargı makamları ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde temsil ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
 • Profesyonel sporcuları ve Spor Kulüplerini;
       CAS (Court of Arbitrationfor Sport),
       FIFA karar mercileri (Dispute Resolution Chamber, Players Status Committee,,
  UEFA karar mercileri ve Tahkim ve Disiplin Kurulları önünde temsil edilmesi,
 • Spor Kulüplerinin şirketleşmesi ve  Ana sözleşmelerinin hazırlanması ile federasyona tescili,
 •  Sporcuların ve Kulüplerin vergi cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü için hukuki destek sağlanması,
 •  Yabancı oyuncular için çalışma ve ikamet izinleri ve vatandaşlık başvurularını gerçekleştirilmesi,
 • Spor kulüpleri ve oyuncuların isim hakları, telif içeren ürünlerin satışı, forma reklamları, ürün sponsorlukları, reklam ve pazarlamaya yönelik sözleşmelerin tanzim edilmesi,

İzmit Avukat, Kocaeli Avukat

Vergi Ceza Hukuku

Vergi Ceza Hukuku 150 150 admin

Devlet ve vatandaşları arasındaki vergi ilişkisi ve bireylerin vergi yükümlülükleri bu alanında ele alınmaktadır. Bu bakımdan ciddi para ve hapis cezaları yaptırımı olan bu alanda uzman vergi avukatı ile hak kaybı yaşamanızın önüne geçilmek amacıyla İzmit, Kocaeli’de hizmet vermekteyiz.

 • Vergi yasalarının uygulanması
 • Devletin vergilendirme yetki alanları
 • Vatandaşların vergi ödevleri
 • Vergilendirme işlemleri
 • Tahakkuk ve tahsil
 • Tüm vergi türlerine ilişkin ihtilafların çözümü
 • Vergi cezalarına ilişkin dava açılması

İzmit Avukat, Kocaeli Avukat

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku 150 150 admin

Tüketici korumak amacıyla çıkarılan Kanun kapsamında ;

 • Tüketici alım- satım sözleşmeleri
 • Genel işlem koşullarının geçerliliği,
 • Tüketici Hakem Heyeti’nde takibi gereken işlemler,
 • Tüketici şikayetlerini yönlendirmek ve bu şikayetlere ilişkin çözüm önerileri üretmek,
 • Tüketici Mahkemeleri/Ticaret mahkemelerindeki davalarda temsil,
 • Ayıplı mallardan kaynaklanan  ihtilafların çözümü,
 • Ayıplı hizmetlerden kaynaklanan ihtilafların çözümü

konularında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. 

İzmit Avukat, Kocaeli Avukat

Miras Hukuk

Miras Hukuk 150 150 admin

Miras Hukuku, miras bırakanın ölmesi halinde, bu kişinin mirasının intikalinin kimlere yapılacağı, intikalin hangi şartlarda gerçekleştirileceği, miras paylaşımının usulünü belirler. 

Verdiğimiz hizmetler;

 • Vasiyetname Hazırlanması,
 • Veraset ilamı alınması,
 • Vasiyetnamenin iptali,
 • Tenkis davası açılması,
 • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi,
 • Mirasçılık belgesinin iptali davası,
 • Mirasın reddi davası açılması,
 • Muris muvazaası davaları açılması

İzmit Avukat, Kocaeli Avukat

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku 150 150 admin

İcra Hukuku, borçlu ve alacaklı arasındaki ilişkiyi resmi ve yasal şekilde kanunlaştıran bir hukuk alanıdır. Borçlu olan kişinin borcunu zamanında ödememesi halinde ne gibi yaptırımlara maruz kalacağı ve alacaklının hakları ifade edilmektedir. Bu anlamda en kısa sürede hak kaybı yaşanmadan müvekkillerimizin hak temsilciliğini yapmaktayız.

Hukuk büromuzun verdiği hizmetler;

 • Çek, bono, senet ve fatura alacağı tahsili,
 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi,
 • Haciz işlemleri,
 • İcra takibi hazırlanması ve takibi,
 • İflas talep edilmesi ve takibi,
 • İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi,
 • Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi,
 • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması,
 • İhtiyati haciz kararı alınması ve takibi,
 • Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların takibi,
 • Menfi tespit (icra takibi başlatıldıktan önce ve sonra olmak üzere ikiye ayrılır.)
 • İstirdat davalarının hazırlanması ve takibi,
 • Yedieminliği suistimal davalarının açılması,
 • İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi,
 • İtirazın İptali davalarının hazırlanması ve takibi,
 • Senede bağlı alacaklarda ilamlı takip başlatarak, borçlunun tüm mal varlığının sorgulanması, mal varlıklarına haciz konulması, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve nihayetinde alacağın tahsil edilmesi

İzmit Avukat, Kocaeli Avukat

Telefon

+90 531 305 47 49

E-mail

info@coskunozhukuk.com

© 2018 All rights reserved Movedo Theme. We do move your World.
Bizi Arayın !