Kentsel Dönüşüm Hukuku

Kentsel Dönüşüm Hukuku

Kentsel Dönüşüm Hukuku 150 150 admin

Toplumda Kentsel Dönüşüm kanunu olarak bilinen, gerçek ismi ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun ve bu kanunun uygulama yönetmeliği kapsamında vermiş olduğumuz hizmetlerdir.

Kocaeli İzmit büyük bir kentsel dönüşüm alanı olup bu alanda aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz.

 • Riskli yapı tespiti başvuru işlemleri
 • Riskli yapı tespitine karşı itiraz işlemleri
 • Riskli yapı tespiti sonrası kira yardımı başvuru işlemleri
 • Riskli yapı tespiti sonrası belediyeye başvuru işlemleri
 • Riskli yapı tespiti sonrası uygulama toplantısı çağrı işlemleri
 • Uygulama toplantısının düzenlenmesi ve toplantı kararlarının alınması
 • Uygulama toplantısında 2/3 çoğunlukla alınan karara katılmayanlara ihtar gönderilmesi
 • 2/3 çoğunlukla alınan karara katılmayanların arsa paylarının satışı için başvuru işlemleri
 • Satış işlemine karşı tespit, itiraz ve yürütmeyi durdurma talepli iptal davalarının açılması,
 • Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’de ki kentsel dönüşüm süreçleri,
 • kentsel dönüşümün uygulanacağı alanın seçilmesi,
 • inşaat faaliyetlerinin hukuki uyuşmazlık çıkmaksızın yürütülmesi,
 • arsa malikleri ile inşaat şirketleri arasında akdedilecek sözleşmelerin hazırlanması ve takibi,
 • kentsel dönüşüm neticesinde inşa edilen yapıların teslimi ve teslim sonrası çıkan hukuki ihtilafların takibi

İzmit Avukat, Kocaeli Avukat

Telefon

+90 531 305 47 49

E-mail

info@coskunozhukuk.com

© 2018 All rights reserved Movedo Theme. We do move your World.
Bizi Arayın !