Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku 650 344 admin

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve işbu Kanuna istinaden çıkarılan Yönetmelikler, yapılan düzenlemeler ışığında ülkemiz açısından yeni bir hukuk dalı olan ve uzmanlık gerektiren Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ile verdiğimiz hizmetler ;

  • İlgili veri sorumlusu olan gerçek ve tüzel kişilerin iş ve eylemlerinin Kanun’a uyumlu hale getirilmesi,
  • Bu hususta uyum süreçlerinin oluşturulması ve işletilmesi,
  • Yine bu hususta gerekli bilgilendirmelerinin ve eğitimlerin verilmesi, sunum ve seminerlerin yapılması,
  • Kişisel veri işleme envanterinin çıkarılması,
  • Kanun’a istinaden düzenlenmesi gereken Politikaların düzenlenmesi,
  • VERBİS’e kayıt işlemlerinin yapılması ve yürütülmesi,
  • Kanun’un getirdiği birtakım yükümlülükler çerçevesinde sözleşmelerin mevzuata uygun hale getirilmesi,
  • Kişisel Verilerin Korunması Kurumu (‘’KVKK’’) tarafından verilen Kurul kararlarının takibi ve güncel gelişmelerin takibi,
  • kişisel verisi işlenen ilgili kişiler bakımından ve/veya veri sorumlusu adına da idari, hukuki ve cezai başvurularda bulunma ve bu başvurulara ilişkin yasal süreçlerin takibi,
  • idari merciler nezdinde yürütülen hukuki ve cezai prosedürlerin takibi hakkında müvekkillerine hukuki destek

İzmit Avukat, Kocaeli Avukat

Telefon

+90 531 305 47 49

E-mail

info@coskunozhukuk.com

© 2018 All rights reserved Movedo Theme. We do move your World.
Bizi Arayın !