Miras Hukuk

Miras Hukuk

Miras Hukuk 150 150 admin

Miras Hukuku, miras bırakanın ölmesi halinde, bu kişinin mirasının intikalinin kimlere yapılacağı, intikalin hangi şartlarda gerçekleştirileceği, miras paylaşımının usulünü belirler. 

Verdiğimiz hizmetler;

  • Vasiyetname Hazırlanması,
  • Veraset ilamı alınması,
  • Vasiyetnamenin iptali,
  • Tenkis davası açılması,
  • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması,
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi,
  • Mirasçılık belgesinin iptali davası,
  • Mirasın reddi davası açılması,
  • Muris muvazaası davaları açılması

İzmit Avukat, Kocaeli Avukat

Telefon

+90 531 305 47 49

E-mail

info@coskunozhukuk.com

© 2018 All rights reserved Movedo Theme. We do move your World.
Bizi Arayın !