İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku 150 150 admin

İcra Hukuku, borçlu ve alacaklı arasındaki ilişkiyi resmi ve yasal şekilde kanunlaştıran bir hukuk alanıdır. Borçlu olan kişinin borcunu zamanında ödememesi halinde ne gibi yaptırımlara maruz kalacağı ve alacaklının hakları ifade edilmektedir. Bu anlamda en kısa sürede hak kaybı yaşanmadan müvekkillerimizin hak temsilciliğini yapmaktayız.

Hukuk büromuzun verdiği hizmetler;

 • Çek, bono, senet ve fatura alacağı tahsili,
 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi,
 • Haciz işlemleri,
 • İcra takibi hazırlanması ve takibi,
 • İflas talep edilmesi ve takibi,
 • İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi,
 • Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi,
 • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması,
 • İhtiyati haciz kararı alınması ve takibi,
 • Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların takibi,
 • Menfi tespit (icra takibi başlatıldıktan önce ve sonra olmak üzere ikiye ayrılır.)
 • İstirdat davalarının hazırlanması ve takibi,
 • Yedieminliği suistimal davalarının açılması,
 • İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi,
 • İtirazın İptali davalarının hazırlanması ve takibi,
 • Senede bağlı alacaklarda ilamlı takip başlatarak, borçlunun tüm mal varlığının sorgulanması, mal varlıklarına haciz konulması, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve nihayetinde alacağın tahsil edilmesi

İzmit Avukat, Kocaeli Avukat

Telefon

+90 531 305 47 49

E-mail

info@coskunozhukuk.com

© 2018 All rights reserved Movedo Theme. We do move your World.
Bizi Arayın !