İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku 150 150 admin

İşçi ve işveren yönünden verdiğimiz hizmetler ;

 • İş sözleşmelerinin hazırlanması,
 • İş yeri yönetmeliklerinin hazırlanması,
 • İş yerindeki kurallar ve yaptırımlar yönünden disiplin hükümlerinin hazırlanması,
 • Çalışma hayatında meydana gelen olaylar bakımından tutanak hazırlanması,
 • İş sözleşmelerinin sona ermesi bakımından hukuki destek,
 • işçi aleyhine ikame edilen maddi-manevi tazminat davaları,
 • İşçiler tarafından işverene karşı açılan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı,ücret alacağı, yıllık izin alacağı, fazla mesai alacağı, ulusal bayram ve genel tatil alacağı,…. vb. konusu para olan davalar,
 • İşe iade davaları,
 • Konusu iş hukukundan kaynaklanan ihtilaflarda arabuluculuk desteği,
 • Konusu iş hukukundan kaynaklanan ihtilaflarda keşide edilecek ihtarnameler.
 • İşçi tarafından işveren aleyhine ikame edilmiş sendikal tazminat davaları.
 • İş kazaları sebebiyle, açılacak olan maddi ve manevi tazminat davaları

Başta olmak üzere işçi ve işveren vekilliğini üstlenerek İZMİT, KOCAELİ’ de hukuki danışmanlık ve avukatlık yapılmaktadır. İzmit Avukat, Kocaeli Avukat

Telefon

+90 531 305 47 49

E-mail

info@coskunozhukuk.com

© 2018 All rights reserved Movedo Theme. We do move your World.
Bizi Arayın !